Prime Test ® on hoolika uurimistöö tulemusena USAs välja töötatud kaasaegne testimeetod, avastamaks viivisallergiaid ehk varjatud toidutalumatust põhjustavaid toiduaineid ja kemikaale. Prime Test ®'i  käigus testitakse ükshaaval kuni 220 toidu- ja keemilise aine otsest mõju inimese valgetele verelibledele. Testitav aine viiakse kontakti samal päeva hommikul võetud selitatud vereprooviga. Ca tunni möödudes vaadeldakse mikroskoobi all valgete vereliblede seisundit. Kui rakud on terved ja aktiivsed, on see aine testisiku immuunsüsteemiga kooskõlas ning ei ole organismile kahjulik. Kui aga valgelibled on kahjustunud või lõhkenud ja surnud, on see konkreetne aine talle ohtlik ning selle tarbimisest tuleb hoiduda.

Prime Test ® on patsiendi jaoks väga lihtne ja mugav testimeetod - testimiseks on vaja olla vaid 12 tundi söömata, ning anda ca 10 ml veeniverd ja jääda ootama vastuseid. Test tehakse kohe samal päeval, seega võib konsultatsiooni läbi viia kasvõi juba samal päeval. Parem on siiski seda teha mõnel järgmisel päeval. Seega on Prime Test ®  omasuguste seas kliendi jaoks üks kiiremaid ja mugavaimaid testimeetodeid. Testi tegemiseks kulub samas suhteliselt palju väärtuslikku laboriaega.

Prime Test ®'i on Eestis saadaval juba alates 2005. aastast. Selle abil saab testida kuni 220 toiduaine ja kemikaali mõju patsiendi organismile, vt: Testitavad ained

Prime Test ® võrdluses teiste viivisallergiate määramise meetoditega

Prime Test ® erineb teistest varjatud toidutalumatuse määramise testidest selle poolest, et patsienti potensiaalselt ohustavaid toiduaineid ja kemikaale uuritakse otses kokkupuutes tema elusate vererakkudega in vitro (kehaväliselt) vereproovi andmisega samal päeval. Nii saab nö reaalajas jälgida ja hinnata vere valgeliblede tegelikke reaktsioone erinevate toiduainetega. Kusjuures ei olegi väga oluline, et millist tüüpi reaktsiooniga on tegemist, tähtis on vaid potensiaalselt valgeverelibledele tekkiva kahju ulatus. Teised analoogsed testid uurivad nö juba toimunud sündmuste jälgi, üritades kokku lugeda patsiendi organismis erinevate valkudega varasemate kokkupuudete käigus tekkinud antikehade arvu ning selle järgi hinnata võimalikku tekitatud kahju. Ka piirdub nende ulatus vaid nende reaktsioonide uurimisega, mis põhjustavad nn IgG tüüpi antikehade tekkimist.
Seega on Prime Test ®  teistest analoogsetest testidest universiaalsem, tundlikum ja kindlam, tuues välja kõik probleemid, mis võivad patsiendi organismis esineda just praegu, katse tegemise hetkel. Üldjuhul on Prime Testi abil võimalik avastada isegi kuni 2x rohkem patsienti potensiaalselt ohustavaid toiduaineid. Ka on tema korratavuse näitajad väga head ning miinimumini on viidud valepositiivsete reaktsioonide lugemise võimalus.

Samas tuleb tunnistada, et ükski test ei ole absoluutselt täpne. Viivisallergiate testimise nö kullaprooviks on ja jääb ikkagi vaid hoolikalt läbi viidud välistamisdieet, kuid kuna selle teostamine võtab vähemalt 2 nädalat aega (millest 1 nädal oleks täielik paastumine) ning nõuab erilist steriilsust, siis ei ole see üldjuhul teostatav. Teatud määral saab aga igaüks ise hakata jälgima ja tajuma oma organismi reaktsioone erinevatele toiduainetele, neid võimalikult ühekaupa tarbides. Abi võib olla ka hoolikast toidupäeviku pidamisest.


Prime Test ® on pärit USAst
Viivisallergiate tuvastamise meetodi PrimeTest ning tervisliku elulaadi programmi Quality Longevity töötas välja USA tervisespetsialist Mark Lovendale, Preventive Care Center.
www.PreventiveCare.com