Humare OÜ tegevuse eesmärgiks on aidata inimestel oluliselt parandada oma tervist ja elujärge ning suurendada õnne.

Rakendades selleks kõige paremaid, eesrindlikke ja värskemaid teaduspõhiseid meetodeid tervisliku toitumise ja eluviiside edendamiseks.
Jagades nõuandeid, mis põhinevad pikaajalisel praktikal – need on tegelikus elus (sh enda peal) läbi proovitud.
Pakume vaid ajaproovi läbinud ja reaalset edu toonud teadmisi, olles eeskujuks ja elades ise oma sõnade järgi. 
Soovi korral aitame kindlaks teha ja vältida toiduainete viivisallergiaid (e varjatud toidutalumatust).
Aitame teadvustada oma tervise-, toitumise- ja eluviiside probleemide sügavamaid põhjuseid ning julgustame muutma oma toitumist ja eluviise oluliselt tervislikumaks, reaalselt ja jäädavalt.