USA juhtivaid toitumisteadlasi, dr John McDougall heidab oma viimases, eile ilmunud uudiskirjas Steve Jobsi "vaikival nõusolekul" rohkem teaduslikku valgust selle ühe meie aja vaieldamatu kangelase ja arvutiguru kahetsusväärselt varase lahkumise põhjustele.
Toetudes oma sügavatele teadmistele toitumise ja eluviiside ning vähi seostest ja kasutades põhiliselt andmeid Steve Jobsi hiljuti avaldatud Walter Isaacsoni kirjutatud elulooraamatust "Steve Jobs" viib dr John McDougall nö "otsad kokku". Artikkel on kirjutatud temale iseloomulikul väga rahulikul ja asjalikul moel, vaid tõsiteaduslikele faktidele toetudes, tuues meile veelgi lähemale selle suure mehe võitlused vähiga oma kehas.
See artikkel ei ole mõeldud kellelegi näpuga näitamiseks ega süüdistuste esitamiseks vaid üritab lihtsalt panna selged faktid nö oma kohale, et mitte algatada tulutut vaidlust maailmale nii olulise mehe varase surma võimalike süüdlaste üle. Kui selles kurvas vähiloos üldse keegi süüdi oli, siis vaid noore Steve tohutu kärsitus ja lõppematu teadmistejanu (mis on ju maailmale andnud niipalju suurepäraseid ideid ja tooteid) ning selle aja liiga vähesed teadmised arvutitööstuses kasutatave kemikaalide tõelistest ohtudest.

Oma artiklis näitab dr John Mc Dougall veenvalt, et väga tõenäoliselt hakkasid Steve Jobsi kehas vähirakud arenema oluliselt varem, kui seni arvati - juba siis kui ta oma hilises noorukipõlves (16-18 aastasena) esimesi arvuteid ise kokku pannes puutus kokku mitmete tõeliselt ohtlike kemikaalidega. See põhineb üldtunnustatud, vähirakkude pooldumisajal põhineval arvutusmetoodikal ning andmetel, mis selguvad Steve Jobsi elulooraamatust tema vähi arengu kohta. Eriti kõnekad on need faktid, mis said arstidele teatavaks peale Jobsi esimest operatsiooni - vähk oli selleks ajaks jõudnud areneda juba palja silmaga nähtavaks ning levinud laiali mitmetele organitele, mis viitab väga selgelt selle oluliselt varasemale tekkeajale.
Oma artiklis kiidab toitumisteadlane Steve Jobsi intuitiivset, võibolla isegi geniaalset otsust juba noorukina valida suhteliselt range vegan-toitumine ning pidada paaste. On rohkeid teaduslikke tõendeid, et vegan elustiil aitab vähirakkude kasvamist peatada ja paljudel juhtudel erinevaid vähke ning teisi degeneratiivseid haigusi isegi paranemisele pöörata. Loomsete valkude tarbimine vastupidi kipub vähirakkude arengut hoopis edendama. Dr McDougall avaldab kahetsust, et oma elu viimastel aastatel andis Steve Jobs vegan elustiilis pisut järele (osaliselt oma lähedaste ja arstide pealekäimisel). See võis ilmaaegu kiirendada tema vähi arengut nendel aastatel.
Samuti püüab John McDougall oma artikliga leevendada pingeid, mis tekkisid eelkõige Steve Jobsil endal seoses oma esimese operatsiooni edasilükkamise otsusega 2003. aastal. Kui see operatsioon lõpuks 2004. aastal toimus, oli avanenud pildist kohe selge, et kliinilise vahelesegamisega oldi igal juhul hiljaks jäädud (seda ka võimaliku pisut varasema operatsiooni puhul) - vähk oli selleks ajaks juba liiga kaugele areneda jõudnud.

Artikli kokkuvõttes avaldab autor siirast lootust, et lõpuks ometi hakkab maailm nüüd rohkem hindama valdavalt taimse toitumise ammutuntud väga positiivset mõju inimeste tervisele. Ning avaldab sügavat imetlust Steve Jobsi geniaalsele intuitsioonile ja ettenägelikkusele pea kõiges mis puudutas tema elu, nii isiklikku, kui ka tema panust kogu maailmale.

Dr John McDougalli artikkel on inglisekeelsena kõigile vabalt saadaval tema uudiskirjade kodulehel.
Otselink artiklile: http://www.drmcdougall.com/misc/2011nl/nov/jobs.htm

(artikli tekstis sulgudes toodud numbrid on viited Steve Jobsi elulooraamatu lehekülgedele)
Soojalt soovitan lugeda ka väga hästi ja põnevalt kirjutatud elulooraamatut "Stev Jobs", mille autoriks on Walter Isaacson.

PS. Samu teemasid, tervisliku toitumise sügavat mõju meie tervisele, käsitleb ka hiljuti valminud dokumentaalfilm Forks Over Knives (eesti k "Kahvliga skalpelli vastu").
vt filmi tutvustust: Kahvliga skalpelli vastu 

Rain Vainik
toitumisnõustaja