Humare OÜ tegevuse eesmärgiks on aidata inimestel oluliselt parandada oma elujärge ja suurendada õnne.

Meie töö aluseks on vaid kõige paremad, eesrindlikumad ja värskemad teaduslikud teadmised tervislikust toitumisest ja eluviisidest.

Meie spetsiifiline oskus ja teadmine on aidata teadvustada, kindlaks teha ja vältida toiduainete viivisallergiaid.

Meie nõuanded põhinevad praktikal - kõik need on tegelikus elus (sh enda peal) läbi proovitud.
Pakume vaid ajaproovi läbinud ja reaalset edu toonud teadmisi.

Me pürgime oma eesmärgi poole:
- igakülgselt levitades ja tutvustades eesrindlikku tervisliku toitumise ning viivisallergiate alast teavet,
- aidates inimestel teadvustada oma tervise-, toitumise- ja eluviiside probleemide sügavamaid põhjuseid,
- õpetades ja julgustades neid oma toitumist ja eluviise oluliselt tervislikumaks muutma,
- olles eeskujuks ja elades ise oma sõnade järgi.